MISTERZY WARSZAWY
Seria fotograficzna z jesieni 2020 roku przedstawiająca Misterów Warszawy, czyli laureatów corocznej nagrody architektonicznej na najlepszą realizację w stolicy. Konkurs relacjonowany był na łamach dziennika "Życie Warszawy" między 1959 a 1980 rokiem. Do zwycięzców należą zapomniane obecnie dzieła wybitnych polskich architektów, ale też niezwracające na siebie uwagi "zwykłe bloki", czy obiekty użyteczności publicznej w wątpliwym stanie technicznym. Na niektórych z nich wciąż dumnie wiszą pamiątkowe tablice przypominające o dawnym uznaniu. Udokumentowałem każdego Mistera po 40 latach od rozstrzygnięcia ostatniego konkursu. Zapraszam do oglądania, ale przede wszystkim do samodzielnego odwiedzania tych miejsc.
Mister Warszawy '59
Budynek mieszkalny przy ul. Kredytowej 8
Projekt: W. Kłyszewski, J. Mokrzyński, E. Wierzbicki
Wykonawca: PBM "Śródmieście"
MISTER WARSZAWY '60
Budynek mieszkalny przy ul. Niskiej 11
Projekt: W. Eytner, H. Jabłoński, T. Perzyński
Wykonawca: PBM "Muranów"
MISTER WARSZAWY '61
Budynek mieszkalny przy ul. Krasińskiego 34A
Projekt: H. Skibniewska
Wykonawca: PBM "Muranów"
MISTER WARSZAWY '62
Budynek mieszkalny przy ul. Czerniakowskiej 99/101
Projekt: J. Baumiller, J. Zdanowicz
Wykonawca: PBM "MDM"
MISTER WARSZAWY '63
Budynek mieszkalny przy ul. Sobieskiego 114
Projekt: Z. Lewański, W. Witkowski
Wykonawca: PBM "Stolica"
MISTER WARSZAWY '64
Budynek mieszkalny przy ul. Bruna 2
Projekt: I. Brygiewicz, T. Brygiewicz, I. Blum
Wykonawca: PBM "Centrum"
MISTER WARSZAWY '65
Budynek mieszkalny przy ul. Magiera 7
Projekt: M. i K. Piechotkowie, S. Goetz
Wykonawca: PBM "Północ"
MISTER WARSZAWY '66
Budynek mieszkalny przy ul. Okopowej 22
Projekt: J. Klewin, Z. Pawlak, Z. Pietraszan, A. Władowski, J. Kamiński
Wykonawca: PBM "Śródmieście"
MISTER WARSZAWY '67
Szkoła przy ul. Dolnej 6
Projekt: Z. Fafiusowa, T. Węglarski, A. Derentowicz
Wykonawca: PBM "Południe"
MISTER WARSZAWY '68
Szkoła przy ul. Stawki 14
Projekt: R. Dutkiewicz, B. Wala, S. Wielądek, W. Kłokocki
Wykonawca: PBM "Śródmieście"
MISTER WARSZAWY '69 /NR1
Dworzec Warszawa Wschodnia przy ul. Kijowskiej 20
Projekt: A. Romanowicz, P. Szymaniak, S. Błachnio, W. Brzozowski, R. Dug, Z. Niwiński
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 7
MISTER WARSZAWY '69 /NR2
Przedszkole przy ul. Korotyńskiego 3
Projekt: T. Mrówczyński, J. Blum
Wykonawca: PBM "Wschód"
MISTER WARSZAWY '69 /NR3
Budynek mieszkalny przy ul. Promyka 5
Projekt: H. Graff‑Chylińska, B. Chyliński, Z. Pawłowski, Z. Tokarski, J. Zoller
Wykonawca: PBU "Północ"
MISTER WARSZAWY '70
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1
Projekt: S. Roszczyk, I. Banaszak, F. Sokołowski, T. Jaskołowski, J. Kołodziej
Wykonawca: PBM "Śródmieście"
MISTER WARSZAWY '71
Szkoła przy ul. Sobieskiego 68
Projekt: H. Skibniewska, A. Małek, T. Perzyński, W. Bryndza‑Nacki
Wykonawca: KBM "Śródmieście"
MISTER WARSZAWY '72
"Warszawianka" przy ul. Merliniego 4
Projekt: J. Sołtan, Z. Ihnatowicz
Wykonawca: Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowo‑ i Wodno‑Inżynieryjnego „Hydrobudowa 6”
MISTER WARSZAWY '73
Węgierska Ekspozytura Handlowa przy ul. Szwoleżerów 10
Projekt: J. Zdanowicz, C. Wencel, B. Szcześniak, E. Grabowski, B. Eibel, C. Krisch, M. Kępiński
Wykonawca: KBM "Śródmieście"
MISTER WARSZAWY '74
Osiedle Szwoleżerów
Projekt: H. Skibniewska, A. Scholtz, K. Woytowicz, W. Katner, A. Morawski, Z. Wysocki, D. Bożekowska, R. Ekielska, A. Krawczyk, T. Kąsecki
Wykonawca: KBM "Śródmieście"
MISTER WARSZAWY '75
Dworzec Centralny przy al. Jerozolimskich 54
Projekt: A. Romanowicz i P. Szymaniak z zespołem: A. Pańkowski, B. Koy, R. Dug, L. Madejski, H. Kaca, S. Piekarski, M. Jasiński, K. Bronowski
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 7
MISTER WARSZAWY '76
Dom Zasłużonego Pracownika Budownictwa przy ul. Elekcyjnej 6
Projekt: J. Kumelowski, A. Zaborowski, B. Kotowski, T. Lamperski, K. Szewczyk
Wykonawca: KBM „Północ”, „Południe” i „Śródmieście”, przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „Warszawa” i inni
MISTER WARSZAWY '77
Szkoła przy ul. Puszczyka 6
Projekt: J. Mroziński, P. Matuszewski, J. Karpowicz‑Starek, W. Piewko, A. Koch
Wykonawca: KBM "Południe"
MISTER WARSZAWY '78 /NR1
Budynek administracyjny biura radcy ds. ekonomicznych i biura radcy handlowego ambasady ZSRR przy ul. Belwederskiej 25
Projekt: Z. Rozner, M. Szawernowski przy współpracy A.M. Połownikowa i S. Chlebnikowa
Wykonawca: Zjednoczonie „Budopol”, Bydgoskie PBM Budownictwa Miejskiego
MISTER WARSZAWY '78 /NR2
Osiedle Służew Nad Dolinką
Projekt: J. Nowak, P. Sembrat, J. Kuźmienko
Wykonawca: KBM Zjednoczenie Budownictwa „Warszawa”
MISTER WARSZAWY '78 /NR3
Przychodnia rejonowa przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim przy ul. Ludwika Kondratowicza 8
Projekt: S. Roszczyk, S. Banaszkiewicz, S. Zieliński, J. Kołodziej
Wykonawca: KBM „Wschód”
MISTER WARSZAWY '79
Centrum Zdrowia Dziecka przy al. Dzieci Polskich 20
Projekt: J. Bolechowski z zespołem: A. Bołtuć, A. Zieliński, Z. Grunwald, A. Szymkiewicz, A. Drzewiecki, K. Gąsiorowski
Wykonawca: Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane
MISTER WARSZAWY '80
Powszechny Dom Książki "Uniwersus" przy ul. Belwederskiej 20/22
Projekt: L. Sołonowicz z zespołem: R. Lisiewicz, A. Sitarski, Z. Szatkowski, W. Kaczmarczyk, W. Humięcka, Z. Lupa, J. Laskowski
Wykonawca: KBM "Zachód"

Inne projekty

Back to Top